sobota, 19 listopada 2011

WEBQUEST
biologia dla uczniów gimnazjum
wykonany 
w ramach projektu "Belfer OnLine" realizowanego przez RODN "WOM" w Katowicach 
w ramach Działania 9.4 PO KL 
Autor: Beata Milanowska